< nincs >

Keszegi Általános Iskola

Intézmény neve: 
Keszegi Általános Iskola
Intézmény irányítószáma: 
2616
Település neve: 
Keszeg
Utca, házszám: 
Dózsa Gy. út 12.
Telefon: 
06-35-380-040
Fax: 
06-35-380-040

Iskola

Keszegen az 1700-as
évek végétől folyik szervezett iskolai oktatás. 1770-től ismerjük az iskola
történetét, a faluban tanító pedagógusok nevét, néhányuk kiemelkedő
munkásságát.
A keszegi iskola 28 tanulóval kezdte meg működését. A gyerekek
kezdetben csak írni és olvasni tanultak. Néhány év elteltével azonban új
tantárgyként a számolás-mérés tudományával is megismerkedhettek. Az iskolára nem kellett sokat költeni,
hiszen csak a kántor-tanító járandóságát kellett biztosítani, amely
elsősorban természetbeli juttatásokból állt.
A tanítók a
fizetésüknek egy részét csak későbbiek során kapták pénzben.
1852-ben új iskolát
kellett építeni, amely akkor sem volt könnyű feladat. Néhány év után ezt az
épületet átalakították, bővítették. 1910-ben ismét az építkezésről kellett
gondoskodni, mivel a gyermeklétszám örvendetesen megnövekedett. A második
tanítói állás betöltéséről is dönteni kellett. Ezt követően két tanítóval,
hatosztályos elemi iskolaként, két év évismétlővel működött az iskola egészen
a második világháborúig.
Az ötvenes években
nyolcosztályos iskolát létesítettek, amely a Huszár-Purgly kastélyba
költözött és a hetvenes évek közepéig ott is működött. A körzetesítés során a
továbbiakban a keszegi felsősöknek a szomszéd faluba, Nézsára kellett
iskolába járniuk, Keszegen a kastélyban csak alsó tagozatos iskola működött
tovább.

Iskola

Iskolánk ma a Nézsai
Általános Iskola tagintézményeként működik.
A 2007-2008-as
tanévet
új épületben kezdtük, amely 28-30 gyermek befogadására alkalmas két
tantermes, tornaszobával, étkezővel, mellék és kiszolgáló helyiségekkel
ellátott modern intézmény.
Tantestületünket három
pedagógus alkotja. Tanulóink száma 16 fő.
Folyamatosan
nehezedő gazdasági körülmények között, két tanulócsoportban tanítva kell a
kor kihívásainak megfelelnünk.
Délutáni
elfoglaltságként szakköröket, sportfoglalkozásokat, szabadidős programokat
szervezünk.
Munkánkkal
szeretnénk elérni, hogy továbbtanuló kisdiákjaink, a jobb feltételek mellett
működő iskolák tanulóival fel tudják venni a versenyt, és az ottani
követelményeknek meg tudjanak felelni.A nevelő-oktató
munkánk tárgyi feltételei alapvetően jók, rendelkezünk a korszerű oktatás
legfontosabb eszközeivel.

Az iskolával kapcsolatos további hírek a keszegsuli.hu onlapon elérhetõek.