Egyházi hírek

BÚCSÚ 2016

Templomunk búcsúja 2016. november 6-án lesz.
Az ünnepi szentmise délelőtt 11 órakor kezdődik.
A szentmisét Keserű György Sch.P. szegedi piarista atya celebrálja.
 

Templom belső felújítás

Kedves Keszegi Lakosok!

Hamvazószerda, nagyböjti idő

A húsvétot megelőző negyvennapos böjt kezdete, hamvazószerda idén február 18-ára esik. A nagyböjt a keresztények számára a bűnbánati időszak, amely alkalmat ad arra, hogy méltóképpen felkészülhessenek a húsvét megünneplésére.

A hamvazószerda abból az ősi hagyományból ered, hogy a hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Ennek emlékét a mai napig őrzi a szertartás: az előző évben megszentelt és elégetett barka hamujából a pap ezen a napon, és nagyböjt első vasárnapján keresztet rajzol a hívek homlokára, annak emlékére, hogy porból vagyunk és porrá leszünk. A hamu egyszerre jelképezi tehát az elmúlást és a megtisztulást.

Elsőáldozás 2014

„De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon.”                  

/Jn 6, 54/

 

Egyházközségünk május 25-én ünnepelt!

ÚRNAPJA

„Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.”

Elsőáldozás

Egyházközségünk ünnepelt!
Rados László Atya plébánosunk felkészítésével került sor hét harmadik és egy negyedik osztályos gyermek oltárhoz járulására.
Az elsőáldozást megelőző nap végezték el első szentgyónásukat, az ünnepi szentmise keretében pedig először vették magukhoz az Úr Jézus Szent testét.
A szentmisén résztvevő hívek, rokonok, barátok közösen osztozhattak abban az örömben, amit az Úr adott az elsőáldozók részére kegyelmi ajándékul.
Az ünnepi szentmisét követően agapé és közös fotózás zárta le az ünnepet.
 

Tartalom átvétel