Önkormányzati hírek

Tájékoztatás

Tájékoztatom Önöket, hogy Keszeg Község Önkormányzata a 10/2017. (XII.30.) önkormányzati rendeletében elfogadta a településkép védelméről (TKR) szóló előírásokat. A kettős szabályozás elkerülése érdekében ezért ismét módosítja a I./2006. (I. 9.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát. A módosító rendelet törli a HÉSZ-ből a TKR-ben szereplő településképi követelményeket.

A partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK - érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban a megjelenéstől számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A véleményezés módja:

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2018. február 28-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: Keszeg, Dózsa út 9. vagy a hivatal@keszeg.hu e-mail címre.

Keszeg, 2018. február 16.

Csiri Csaba
polgármester

ÁLLÁSHIRDETÉS

Keszeg Községi Önkormányzat
adminisztrációs feladatok  ellátására,
teljes munkaidős állást hirdet.

Az önéletrajzok  leadásának határideje: 2018. január 31.

hivatal@keszeg.hu
vagy személyesen a hivatalba.
Az elbírálás: 2018. február 10-ig.

Az állás a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

Érdeklődni:
Önkormányzatai Hivatalban 8 – 15 óráig a 35/380-581 telefonszámon

Meghívó - Lakossági fórum

Tájékoztatom Önöket, hogy Keszeg Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet elkészült változatát bemutató lakossági fórumot tart, ahol az elkészült dokumentumokról véleményt nyilváníthatnak.

Lakossági fórum helye: Kultúrház
Időpontja: 2017. december 11. 17 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Pályázati kiírás 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra felsőoktatási hallgatók számára

 

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

Tájékoztatom Önöket, hogy Keszeg Község Önkormányzata a Településképi arculati kézikönyv, valamint a Településképi rendelet készítését határozta el a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően.

 

A településképi arculati kézikönyv (TAK) szemléletformáló célt szolgál, mely a településképi követelményeket alapozza meg. Ebben kell meghatározni a település településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket.

A településképi rendelet (TKR) állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, a településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi szempontból meghatározó területeket, valamint a településképi követelményeket.

A munka jelenleg az előkészítés fázisában van, melynek során a 4/2017 (V.18.) önkormányzati rendelettel megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerint a PARTNEREK -  érintett lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek és vallási közösségek - a készülő dokumentumokkal kapcsolatban

-        a lakossági fórumon szóban,

-        illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül írásos javaslatokat, észrevételeket tehetnek, véleményt nyilváníthatnak.

A  véleményezés módja: A polgármesteri hivatalban átvehető, vagy Keszeg község honlapjáról (www.keszeg.hu) letölthető partneri adatlap kitöltésével.

Az írásos véleményeiket, javaslataikat és észrevételeiket 2017. augusztus 30-ig juttathatják el az Önkormányzat címére: Keszeg, Dózsa Gy. u. 9. vagy a hivatal@keszeg.hu e-mail címre.

A név és cím nélkül beérkezett javaslatokat, véleményeket nem áll módunkban figyelembe venni !

 

A fenti témákkal kapcsolatosan

LAKOSSÁGI FÓRUMOT TARTUNK

2017. augusztus 30-án 18 órakor

a Kultúrházban

 

A Község Önkormányzata aktív részvételre hívja fel a PARTNEREKET, amelynek keretében a javaslatok, észrevételek megfogalmazásán túl várjuk a Településképi Arculati Kézikönyvhöz felhasználható „Jó példák” épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés, emléktáblák), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések bemutatását, javaslatát digitális fotók formájában az   hivatal@keszeg.hu e-mail címre várjuk jpeg formátumban, az érintett objektum megjelölésével, megnevezésével.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a fórum kizárólag a fenti témával kapcsolatos kérdésköröket érinti.

 

Nyugdíjas kirándulás

A hagyományokhoz híven szeptember 26-án (hétfőn) önkormányzati szervezésben sor került a nyugdíjasok közös kirándulására.
A reggeli gyülekező után 55 fő jelenlétében útnak indult a külön busz Mezőkövesdre.

Tartalom átvétel